За нас най-важни са децата!

За нас най-важни са децата!

Нашето мото:

"Искри в детските очи, искри на радост и мечти"

Вече 40години в ДГ"Радост"-гр.Козлодуй с обич и топлина се възпитават и подготвят за училище много поколения деца.Традиция е представянето на добри педагогически практики презентиране на педагогически ситуации по различни направления.Приоритет в работата на педагозите е развитието на личността на детето, неговите таланти, умствени и физически способности.За осъществяването на поставените задачи се използват интересни форми на взаймодействие с родителите и даца, чрез беседи, тренинги и празници.Децата изживяват своята творческа активност в латино танци, народни танци, спорт и английски език.

Обучението във всички направления е съобразено с ДОС на МОН.Децата изучават български език математика изобразително изкуство музика физическа култура околен свят КТБД и др.Използват се познавателните книжки на издателство "Булвест" 2000.

От създаването си детската градина спазва следните принципи:

-създаване условия близки до домашния уют

-качествено възпитание и обучение на децата