Прием в ДГ "Радост" се осъществява лично от директора със заявления в 1 яслена и 4 градински групи.