Анелия Тодорова -Директор с 26г. педагогически стаж и образование висше-магистър.

Опционален въвеждащ текст.