Обществен съвет

Обществения съвет в ДГ"Радост" се състои от 5 души

1.Здравка Гергова-член

2.Ивалина Банова-член

3.Анна Бузова -председател

4.Деница Борисова-член

5.Ивона Иванова-член