В ДГ"Радост"-гр.Козлодуй работят 8 педагогически специалисти с богат опит.Като 7 от тях са с образование-висше-магистър, а 1 е с висше-бакалавър.

Опционален въвеждащ текст.